Kultur- och fritidsförvaltningen har bytt till en ny portal för bidrag och lokalbokningar

Registrera er som kund i nya portalen om ni vill fortsätta boka lokaler:Om ni behöver hjälp med att lägga upp er som kunder i den nya portalen, kontakta Eskilstuna Direktinfo@eskilstuna.se eller 016-710 10 00, knappval 4.

Vid frågor gällande bokningar i den nya portalen, kontakta Uthyrningen på Arenor och Friluftsliv  iuthyrningen@eskilstuna.se eller 016-710 33 00.

Vid frågor gällande olika typer av föreningsstöd och bidrag i den nya portalen, kontakta Föreningsstödforeningsstod@eskilstuna.se eller 016-710 10 00.